Return to Main Page

 
Ginkakuji, Shosei-en Garden, Print Making Class, Heian Jingu, etc - Early June 2003
IMG_6395.JPG IMG_6396.JPG IMG_6397.JPG IMG_6398.JPG IMG_6399.JPG IMG_6400.JPG
IMG_6401.JPG IMG_6403.JPG IMG_6404.JPG IMG_6406.JPG IMG_6409.JPG IMG_6410.JPG
IMG_6412.JPG IMG_6413.JPG IMG_6417.JPG IMG_6418.JPG IMG_6419.JPG IMG_6420.JPG
IMG_6425.JPG IMG_6427.JPG IMG_6428.JPG IMG_6429.JPG IMG_6430.JPG IMG_6434.JPG
IMG_6435.JPG IMG_6438.JPG IMG_6440.JPG IMG_6441.JPG IMG_6447.JPG IMG_6448.JPG
IMG_6449.JPG IMG_6450.JPG IMG_6451.JPG IMG_6453.JPG IMG_6454.JPG IMG_6459.JPG
IMG_6460.JPG IMG_6461.JPG IMG_6462.JPG IMG_6463.JPG IMG_6464.JPG IMG_6468.JPG
IMG_6469.JPG IMG_6470.JPG IMG_6471.JPG IMG_6472.JPG IMG_6475.JPG IMG_6478.JPG
IMG_6479.JPG IMG_6480.JPG IMG_6481.JPG Movies (right-click to download):
Movie 1 - 10.5MB
Movie 2 - 9MB
Movie 3 - 18MB (!!)
Movie 4 - 11MB
Movie 5 - 8MB